Zasiłki i dodatki

Zasiłek chorobowy
W Holandii, jak i w Polsce, możesz skorzystać ze zwolnienia chorobowego. W przypadku choroby nie musisz przedstawiać zwolnienia lub zaświadczenia od lekarza, ale powinieneś niezwłocznie poinformować o swoim stanie swojego pracodawcę (AB). Koniecznie zrób to w pierwszym dniu choroby. Pracodawca (AB) poinformuje UVW (Instytut Wykonawczy Ubezpieczeń Pracowniczych) o Twojej chorobie.

Pracodawca (AB) ma prawo Cię skontrolować w trakcie choroby – może przyjść
do Twojego domu, żeby się upewnić, czy na pewno jesteś chory. Dlatego zawsze podawaj swój aktualny adres zamieszkania i numer telefonu.

Pamiętaj: Pierwsze dwa dni zwolnienia chorobowego nie są płatne. Prawo do uzyskania zasiłku chorobowego przysługuje Ci od trzeciego dnia pracy.

Pamiętaj: Wysokość Twojego zasiłku chorobowego zależna jest od liczby przepracowanych  tygodni, zanim zachorowałeś w Holandii.

Zasiłek ten w wysokości 70% średnio uzyskiwanych zarobków jest wypłacany przez UWV. To właśnie ten urząd wydaje decyzję o wysokości zasiłku chorobowego, obliczonej na podstawie średnich zarobków uzyskiwanych w okresie przed wystąpieniem choroby. Jeżeli przekażesz decyzję podjętą przez UWV do AB, pracodawca (czyli AB) uzupełni zasiłek tak, by osiągnął on wysokość 91% ostatnich zarobków. O zasiłek ten należy postarać się samodzielnie.

Jeżeli w trakcie pobierania zasiłku chorobowego w Holandii zaczniesz otrzymywać inne zasiłki lub świadczenia – musisz o tym poinformować pracodawcę lub urząd UWV. To Ty jesteś odpowiedzialny za to, aby sprawdzić, czy w dalszym ciągu przysługuje Ci zasiłek. Jeśli nie, a Ty nadal go pobierasz, urząd może Ci nakazać zwrot części pieniędzy, które otrzymałeś.

Dodatek wakacyjny

Pracując w Holandii, masz prawo do dodatku urlopowego (tzw. Vakantiegeld) w wysokości 8% Twojego wynagrodzenia brutto. AB wypłaca go jako dodatek do pensji, w kilku częściach bądź raz w roku. Kwota dodatku jest wyszczególniona jako osobna pozycja na pasku wypłaty. Pieniądze te mogą być wypłacone wcześniej tylko w przypadku gdy zakończysz wcześniej pracę w AB.

Dni urlopowe i dodatek urlopowy
Pracując przez cały rok w pełnym wymiarze godzin,  zbierasz rezerwacje, dzięki którym możesz wziąć 24 dni urlopu płatnego. Zatem po przepracowaniu pełnego miesiąca, masz nazbierane 16 godzin urlopowych (2 dni).  W tym celu AB rezerwuje stałą stawkę procentową z Twojej stawki godzinowej, stawka ta wynosi 10,39% (tzw Vakantiedagen). Dni urlopowe można wybierać np. jadąc do Polski. Gdy nabierzesz wystarczająco dużo prawa do dni urlopowych, możesz te dni pobrać, jednak obowiązkowe jest podpisanie i oddanie swojemu koordynatorowi karty urlopowej.