Przyjechałeś do Polski na urlop lub na stałe? Poinformuj Nas o tym!

Ponformuj Nas o terminie Twojego ostatniego dnia pracy w Holandii  i powrocie do Polski (niezależnie czy jest to urlop czy stały zjazd).
W tym celu wypełnij niniejszy formularz uzupełniając wszystkie wymagane pola.

  • Imię i nazwisko
  • Nazwę pracodawcy (AB)
  • Wybierz z kalendarza ustaloną z pracodawcą (AB) datę powrotu
  • Wskaż biuro w Polsce z którym współpracujesz
  • Jeżeli chcesz przekazać jakąś dodatkową wiadomość, uzupełnij pole wiadomości.

    Wypełnij formularz!