BSN i Jaaropgaaf – znaczenie pojęć

BSN (burgerservicenummer) to numer ewidencyjno-fiskalny przyznawany osobom przyjeżdżającym do Holandii w celu podjęcia pracy, otrzymuje się go podczas rejestracji w holenderskim urzędzie gminy. W przypadku gdy już pracowałeś w Holandii i taki numer posiadasz, pozostaje on wciąż aktualny. Możesz się nim posługiwać tylko Ty, nikomu nie należy go odstępować.

Jaaropgaaf to zaświadczenie o Twoich rocznych dochodach i zapłaconych zaliczkach na podatek dochodowy, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Dokument ten powinien zostać Ci przekazany do połowy marca. Wystawiany jest przez holenderskiego pracodawcę (AB) po zakończeniu roku podatkowego, który w Holandii pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Wskazane są na nim: sumy uzyskanych dochodów i zapłaconego podatku, dane firmy która wystawiła dokument oraz dane pracownika którego dotyczy.
Jeśli w danym roku pracowałeś u więcej niż jednego pracodawcy, musisz ubiegać się o taki dokument od każdego z nich.
Wygląd graficzny każdego Jaaropgaaf może się  różnić. Nie ma to znaczenia. Najważniejsze żeby zawierał poprawne dane. W przypadku znalezienia błędu w otrzymanym dokumencie poproś pracodawcę o naniesienie korekty.